බිත්තර,ජෙලටීන් නොදා කටේම දියවෙන්න රසම රස පුඩිමක් හදමු|custard pudding recipe

1 Просмотры
Издатель
#pudding_recipe
#custard_pudding

අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය

ෆ්‍රෙශ් මිල්ක් 500ml
කස්ටඩ් පවුඩර් මේසහැදි 04
සීනි 100g
වැනිලා ස්වල්පයක්
Категория
Семейное кино
Комментариев нет.